zonneweg_header

De Zonneweg Dordrecht

Wij zijn een regionale afdeling van de landelijke patiënten vereniging Antroposana.

Het bestuur bestaat uit:

• Anja Steneker — voorzitter
• Annemieke van Oostveen — secretaris
• Leo van Driel — penningmeester

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 4 september 2018 20u

Beste leden van De Zonneweg

In de nieuwsbrief van herfst afgelopen jaar hebben we u gevraagd of u vindt dat patiëntenvereniging De Zonneweg nog bestaansmogelijkheden heeft nu er geen antroposofisch arts en nauwelijks nog antroposofische therapeuten meer in Dordrecht werkzaam zijn. We gaven toen aan nog een poging te wagen om door samenwerking met de oudervereniging van de Dordtse Vrije School een nieuwe impuls aan De Zonneweg te geven.
Helaas hebben wij op onze vraag aan u slechts weinig respons gekregen. Het ledenbestand van De Zonneweg loopt overigens helaas fors terug.
De samenwerking met De Dordtse Vrije School is ook niet voldoende tot stand gekomen.

Als bestuur en in overleg met Antroposana zijn wij tot de conclusie gekomen dat daarmee patiëntenvereniging De Zonneweg geen bestaansmogelijkheden meer heeft. De vereniging is jaren actief geweest en heeft bijgedragen aan een goede beschikbaarheid van antroposofische gezondheidszorg in Dordrecht en omgeving. De tijden zijn veranderd, mensen vinden hun informatie op een andere manier dan toen De Zonneweg begon. Landelijk zien we veel interesse in het gedachtengoed van de antroposofie: de Vrije School pedagogiek, biologisch-dynamische voeding en, op het gebied van de gezondheidszorg, de complementaire geneeskunde.
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief aangaven leeft in Therapeuticum Helianth in Rotterdam de antroposofische gezondheidszorg nog volop en is het voor u mogelijk om daar een antroposofisch arts te consulteren en therapieën te volgen.
Na opheffen van De Zonneweg blijft u gewoon lid van de landelijke vereniging Antroposana, u blijft het tijdschrift Stroom ontvangen.

Om u een kans te geven nogmaals van gedachten te wisselen over de patiëntenvereniging en om officieel het besluit te kunnen nemen om de vereniging op te heffen, willen wij u uitnodigen voor een algemene ledenvergadering.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 4 september om 20u. Waar de ledenvergadering plaats zal vinden hangt af van het aantal leden dat zal komen. Zou u via email willen aangeven als u komt?
Het is ook mogelijk om uw mening over het opheffen van patiëntenvereniging De Zonneweg via email naar ons te sturen. Vragen zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Het email adres is
secretariaat.zonneweg@antroposana.nl
Op dit emailadres geeft u zich dus op wanneer u naar de ledenvergadering komt.

Wij hopen van u te horen!

Met vriendelijke groet,

Anja Steneker voorzitter, Leo van Driel penningmeester, Annemieke van Oostveen secretaris
De Zonneweg